Değerli İslam Alimi Musa Topbaş Hocaefendi

ETİKETLER:


 


Değerli İslam Alimi Musa Topbaş HocaefendiMusa Topbaş Hocaefendi, 1916 yılında Konya Kadınhanı'nda dünyaya gelmiştir. Hoca Efendi’nin babası Hacı Ahmet Hamdi Efendi de Yüce Allah’a gönülden bağlı değerli bir insandı.

Hoca Efendi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’dan ve Mustafa Asım Yörük’ten dersler almıştır. Bekir Haki, Ali Yekta, Ömer Nasuhi’nin zengin ilminden faydalanmıştır. 32 yaşında, muhterem Mahmut Sami Ramazanoğlu Hoca Efendi ile tanışmış ve onun yolunu takip etmeye başlamıştır. 

Hocaefendinin cömertliği ve merhameti bütün İslam dünyasına yayılmış, Allah’ın kendisine vermiş olduğu maddi zenginliği İslam ümmeti için dağıtmıştır. Peygamberimiz (sav)’in güzel ahlakını yaşayarak halkla iç içe olmayı tercih etmiş, “Bugün Allah için bir yetim başı okşadınız mı, bir hasta ziyaretine gittiniz mi, bir cenazede bulundunuz mu?”(Maneviyat Dünyamızda İz Bırakanlar, Vehbi Vakkasoğlu, s. 2412) prensibiyle bütün toplumla ilgilenmiş ve yardım elini uzatmıştır. Hasta ve fakirler için Hüdayi Kliniği huzur evini açarak kimsesizler ve ihtiyaç sahiplerine hizmet etmiştir.Musa Topbaş Hocaefendi, Peygamberimiz (sav)’in sünnetine ve güzel ahlakına çok bağlıydı. Allah korkusunu ve Peygamber Efendimiz (sav)’e olan bağlılığını her tavrı ile gösterirdi.
İhlaslı bir şekilde Allah’a yönelen Musa Topbaş Hoca Efendi, samimi ve dürüst bir kul olmak için gayret sarfetmiş ve bu ruh halini şöyle anlatmıştır: 

  • Ömrüm boyunca hep Allah’a kul olmaya çalıştım. Mümine yakışan, ‘kaliteli kul’ olmasıdır. 
  • Her şey boş; Allah’a kulluktan başka... 
  • İhvan demek, Allah’ı seven kul demek... İhvanı hep sevdim. İhvanın kıymetini bilmek lazım.
  • Bütün mahlukatı sevdim. Hayvanatı, nebatatı sevdim. Her şeyi, herkesi sevdim. 
  • Hizmetle yorulan, hizmetle dinlenir. 
  • Merhamet her şeyin başıdır. (Maneviyat Dünyamızda iz bırakanlar, Vehbi Vakkasoğlu, s. 249)Musa Topbaş Hocaefendi’nin Nasihatlarından Örnekler

Musa Topbaş Hocaefendi’nin nasihatlerinde en çok üzerinde durduğu konu dünya hayatının geçiciliği ve ahiret hayatıdır. Hocaefendi yakınlarına şöyle nasihatta bulunmuştur: 

“Dünya misafirhanesinde, her dünyaya gelen, Cenab-ı Hakk'ın kendisine tahsis ettiği müddet miktarınca yaşar; sonra ahirete intikal eder (canı alınır). Bu zamanı değerlendirebilene ne mutlu!” (Altınoluk, sayı: 162, s. 12, Musa Topbaş) 

Her dünyaya gelen, vakti saati, sayılı nefesleri tamamladıktan sonra ebedi hayata intikal edecektir. Ne mutlu o kimseye ki, hayatını Hak yolunda ifna etmiş (tüketmiş) ve yüzünün akıyla ahirete göçmüştür...(Altınoluk dergisi, sayı, 162, s. 20) 

Hocaefendi bir sohbetinde ise zor durumdaki insanlara yardım etmek gerektiğine şöyle dikkat çekmiştir:

“Kimsesizleri barındırmamız ve onlara hizmet etmemiz icap eder. Aksi halde Hak Katında mes’ulüz (sorumluyuz).” (Maneviyat Dünyamızda iz bırakanlar, Vehbi Vakkasoğlu, s. 241) 

Musa Topbaş Hocaefendi şefkat ve nezaket üzerine de şunları söylemiştir: 

... Ancak tam ihlas sahibi, yani sırf Allah’ın rızasına talip olanlar kulluk vazifelerini hayatlarının sonuna kadar yüksek gönül enginliğiyle idame ettirirler (sürdürürler), yorulmak nedir bilmezler. Şüphesiz ki bu da şanı Yüce Allah Teala’nın tevfiki (Allah’ın yardımına kavuşma) iledir. 

Musa Topbaş Hocaefendi’nin Vefatının Ardından Sevenlerinin Söyledikleri...

1999 yılında kaybettiğimiz Musa Topbaş Hocaefendi’nin vefatı sevenlerine Eğitim Bilim Dergisi’nde şöyle haber verilmiştir: 

Bir güzel insan daha ebedi makama uğurlandı. Adı, hayır ve hizmet kelimeleriyle anılan bir ailenin muhterem büyüğü, Musa Topbaş vefat etti. Cenazesinde gördüğümüz candan, içten, ihlaslı ve mübarek kalabalık, merhumun temsil ettiği inanç ve ahlakın güzel bir misalini yaşattı. (Eğitim Bilim Dergisi, sayı 12, s. 63) 

Musa Topbaş Hocaefendi’nin yaktığı ilim ışığını ondan sonra da devam ettiren, Osman Nuri Topbaş, onun üstün özelliklerinden bazılarını şöyle anlatmıştır: 

O, zâhirde (dıştan bakınca) beni, hakikatte ise (aslında) kendisinden feyz almış (ilminden istifade etmiş) bulunan nice insanı bırakıp âhirete intikâl etti. İfâde etmeliyiz ki, nasıl yüce bir dağın azameti (büyüklüğü), ona eteklerinden bakılınca lâyıkıyla anlaşılıp kavranamazsa, büyük şahsiyetler de böyledir. Mânevi rehberlerin birçoğu hayatlarında nice derinlikleri bilinmeden bu fâni âleme vedâ etmişlerdir...


Biz de Mûsa Topbaş Hocaefendi Hazretleri'ne bu pencereden baktığımızda onun hakkında söyleyeceğimiz ilk söz, ''O ne güzel kuldu!'' ifadesinden ibarettir. 

Yaratıcı’dan ötürü yaratılmışa sevgi ve şefkatte ne güzel bir kuldu! 

İncelik, zerafet ve rikkat-i kalbiyyesi (içliliği) ile bu gök kubbede hoş bir sada bırakan ne güzel bir kuldu! 


 

Musa Topbaş Hocaefendi’nin Hz. Mehdi (as)’a Olan Sevgisi

Musa Topbaş Efendi Hazretleri, Mahmud Sami Hazretleri’nin, Hz. Mehdi (a.s)’a verilmek üzere altın bıraktığını anlatıyor: “Üstadımız Mahmud Sami Hazretleri her şeyin zirvesindeydi. Bazı insan ibadet ehli olur, ibadet eder ama diğer konularda zirveye çıkamaz. Bazısı edeb ehli olur, bazısı nezaket ehli, bazısı muamelat ehli. Üstadımız her şeyde zirvede idi, her şeyde. O kadar gayürdu ki üstadımız, bütün gayesi Mehdi Resûl'e kavuşup, hizmet etmekti. Böyle sabırsızlıkla bekledi. Hatta bir ara 1978 yılında Medine'de Yusuf amcaya emanet altın vermişti. Zahiren bir mürşidi kamilin altınla ne alakası vardı. Meğerse o altınları o büyük zat gelirse, ona yardım etmek için, icap eden yere harcanmak üzere vermiş. O altınlar Cevad Bey'de şimdi. Mehdi Resûl'ün bütün tabîleri Aşere-i Mübeşşere meşrebli olacakmış. Aşere-i Mübeşşere'ye bakıyoruz hepsi değerli ama hepsinin meşrebi tamamen, ayrı. Cenabı Hakk'ın ulûhiyetinin alameti. Onlar da Türk olacak Allah'ın izniyle. Ben de "Efendim sizin de herhalde büyük bir vazifeniz olur" dedim. Öyle konuşmam ama ağzımdan bir kere çıktı. "Yok yok nefer olarak çalışacağız" buyurdular. Bütün gaye ne baş ne alt olmaktır, gaye hizmettir. Ümidle öyle bekledi. Belki yarın belki yarından da yakın.

ADNAN OKTAR: Allah, Cennet’te kardeş etsin, inşaAllah. Çok mübarek, muhterem büyüklerimizden. Büyük hizmetleri oldu, inşaAllah. Evlatları da güzel hizmetlere devam ediyor.   


DEVAMINI GÖSTER