Adnan Oktar Kimdir (Seyyidlik Şeceresi)

SEYYİD OLAN SAYIN ADNAN OKTAR’IN HZ. DAVUD (AS)'A KADAR UZANAN ŞECERESİ

Peygamber Efendimiz (sav)’in kızı Hz. Fatma (ra)’dan olan torunu Hz. Hasan (ra) soyundan gelen kişilere İslam kültüründe “şerif” adı verilir. Hz. Muhammed (sav)’in diğer torunu olan Hz. Hüseyin (ra)’ın soyundan olan şahıslar da “seyyid” olarak adlandırılırlar.

Hz. Hasan (ra)’nın ve Hz. Hüseyin (ra)’in şehit edilmelerinden sonra, seyyidlerin göç hareketleri iyice hız kazanmıştır. Seyyid olan Sayın Adnan Oktar'ın aile büyükleri de Hülagü fitnesi sırasında Kafkasya'ya göç etmiş, daha sonra Osmanlı-Rus Savaşları ve Rus-Kafkas savaşları esnasında Osmanlı'ya sığınıp, Ankara Bala'ya yerleşmişlerdir.


Sayın Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey'in dedesi Beslen Arslan Kasayev'in kökeni Nogay Hanlığı'na dayanmaktadır. Beslen Arslan Kasayev'in ailesi Arslanoğulları olarak da tanınmaktadır. Arslanoğulları, 1827 yılında Kafkas Valiliği için hazırlanan bir belgede adı geçen 21 seyyid ailesinden biridir.
Rusya Federasyonu Stavropol Federal Arşivi'nde yer alan, 17 Temmuz 1827 tarihli orijinal belgenin fotokopisi, Arşiv No: 48, Cilt 2, Dosya No: 853. Bu tarihi belgede, Kara Nogay ve Yediskul bölgesinde yaşayan Nugay Seyyidlerinin kimlikleri ve aileleri hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler bir liste halinde düzenlenmiş olup listede 3. sırada Adnan Oktar'ın dedesinin dedesi olan Beslen Arslan ve ailesinin kaydı bulunmaktadır. Adnan Oktar’ın dedesi Ömer Bey Kafkasya’da doğmuş, 1902’de Ankara Bala kasabasına yerleşmiştir. Ömer Bey’in babası Hacı Yusuf, Hacı Yusuf’un babası ise Rus arşivlerinde seyyid olarak kaydı bulunan Beslen Arslan (Kasayev)’dır.

Adnan Oktar’ın babasının ismi resmi kayıtlarda Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Arslan soyadı, Rus kaynaklarında da yer almaktadır.

Hz. Ali (radiyAllahu Anh)'ın soyu ise, annesi Hz. Fatima (radiyAllahu Anh) tarafından Hz. Davud (as)'a bağlanmaktadır.

Hz. Ali (ra)'ın annesi Hz. Fatima (ra), Hz. Davud’un soyundan gelen  Başhaham Hofnai'nin kızı ile Eset İbn-i  Haşim'in evliliklerinden doğmuştur. Hazreti Fatıma (ra) Abd-u Menaf (Ebu Talip) ile evlendi, bu evlilikten Hz. Ali (ra) dünyaya geldi.

Hz. Ali’den sonra günümüze dek Sayın Adnan Oktar’ın şeceresi şu şekildedir:

 1. Muhammed bin Ali bin Ebu Talib bin el-Hanefiye, Medine’de yaşadı.
 2. Sultan Ka’b veya Kegap bin Muhammed, Şam emiri.
 3. Sultan Hürmüz, Mısır’dan.
 4. Sultan Halid, Sarsari emiri (Sarsari, Bağdat halifeliğinin en büyük ticari şehridir).
 5. Sultan Velid, Sarsari emiri.
 6. Sultan Kayda veya Kaida, Sarsari emiri.
 7. Sultan Mevlüd, Sarsari emiri
 8. Sultan Ebu-el 'As, Hatay emiri.
 9. Sultan Salim Ebu Halife, Hatay emiri.
 10. Sultan Sadık, Hatay emiri.
 11. Ebu el-Hak, veya Abdülhak, Medine’de yaşadı.
 12. Sultan Osman, Medine’den.
 13. Sultan Celaleddin, Osman oğlu, İstanbul’da yaşadı.1638 tarihli arşiv kayıtlarına göre Sultan Celaleddin’in Ethem ve Sadrettin adında 2 oğlu vardı.
 14. Sadrettin Ahmet, bu kişinin tebliği vesilesiyle Altınordu devletinden Özbek Han, İslam’ı kabul etmiş ve ardından Altınordu devleti 1312’de İslam devleti haline gelmiştir.
 15. Terme, Altın Ordu'da, Kumkent şehrinde yaşamıştır.
 16. Karapçi, Terme oğlu, (Güney Kazakistan) Kumkent'te yaşamıştır.
 17. İslam-Kiyak, Karapçi’nin oğlu, Nugaylar arasında “Kiyak” ünvanı bir kişinin seyyid olduğunu göstermektedir. Altınordu topraklarında, Volga Nehri ile Ural Nehri arasındaki Türk yurdunda yaşamıştır.
 18. Kadir-Kiyak, Islam'ın oğlu, Ural ve Volga nehirleri arasında doğmuştur.
 19. Kutlu Kıyak, Kadir-Kiyak’ın oğlu, Kumkent’de doğmuş ve babası vefat ettikten sonra Kumkent’in hükümdarı olmuştur.
 20. Edigey, Kutlu Kiyak’ın oğludur.  1376 doğumludur (1419 yıllarına ait Rus arşivlerinde kişinin kayıtları seyyid olduğunu göstermektedir) Altınordu devleti yöneticilerinden biriydi. 1411 veya 1419 yılları arasında savaş meydanında şehit olmuştur. Rusya’da çok ünlü bir kişiydi. (Arşiv kayıtlarına göre Altınordu Hanı Toktamış’a Peygamberimiz (sav)’in soyundan geldiğini açıklamıştır ve bu 17-19. yüzyıllara ait çok sayıda belgede yer almaktadır.)  
 21. Nurettin, Edigey’in oğlu, Sadrettin Ahmet soyundan. 1412 veya 1419 yılında babası hala hayattayken savaş meydanında vefat etti.
 22. Vakkas, Nurettin’in oğludur.  Beylerbeyi olmuştur.  1447-48 yılında savaş meydanında şehit edildi.
 23. Musa, Vakkas’ın oğlu (1472-1502) Nugay hanlığınının kurucularından biriydi ve yıllarca han olarak görev yaptı.
 24. İsmail, Musa oğlu, 1544’de Nugay hanıydı. Bazı kayıtlara göre 100,000 kişilik bir ordusu vardı, 1563’de vefat etti.
 25. Din Muhammed, İsmail’in oğlu, Nugay hanı. Erken yaşta vefat etti.
 26. Yönetime kardeşi Seyit Ahmed geçti. 1563 ve 1578 yılları arasında Nugay hanı olarak görev yaptı.
 27. İslam, Seyit Ahmet Muhammet oğlu, Nugayhanı olarak 1584’te tahta geçti. 1587’de şehit edildi.
 28. Kasay, İslamoğlu, 1610-1627, Stavropol çevresinde (günümüzde Pyatigorsk’ta) kendi çiftliği vardı. Seyyid olduğu biliniyordu.
 29. Sultan Murat, Kasay oğlu, 1622-1643, Nugay hanlığının bölünmesi sonrasında Kasay kolunun başıydı.
 30. Musal, Sultanoğlu, 1651.
 31. Aslan-Hacı, 1713, Kasay ailesi, Bestau dağlarında (Stavropol çevresi) yaşıyordu, Seyyid olduğu herkes tarafından biliniyordu.
 32. Musa, Kasay kolundan.
 33. Beslen (Beyarslan) Aslanov, 1780-90’da doğmuştur. (1886, Beslen şehri yakınındaki Beş Dağ’da yaşamışlardır. Üç erkek kardeş, Murzabek ve Aslanbek Arslanovlar aileleriyle yaşıyorlardı.)
 34. Hacı Yusuf, Beslen oğlu, 1841. (1902’de, Osmanlı toprağı olan Kafkaslardan, hanımı Koşan ile birlikte hac farizesini yerine getirmek için Mekke’ye gitti ve orada vefat etti.)
 35. Ömer, Hacı Yusuf’un oğlu, 1859 (Kafkasya’da, Bestau (Beş Dağlar) çevresinde yaşadı ve 1902’de Bala’ya göç etti.)
 36. Yusuf Oktar (Arslan) (Sayın Adnan Oktar’ın babası, evlilik cüzdanında ismi Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Türkiye’de doğmuştur.)

Ve

 1. ADNAN OKTAR

 

 


A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler