100 yıl yaşayan Tuataralar

Yeni Zelanda'da yaşayan Tuataralar, herhangi bir sürüngene göre en yavaş büyüme oranına sahiptirler. Hayatlarının ilk 35 yılı büyümelerini sürdürürler. Ortalama ömürleri 60 yıldır, ama rahatlıkla 100 yaşından fazla yaşayabilirler. Allah bu canlıları uzun yaşayabilecekleri bir vücut yapısıyla birlikte yaratmıştır.DEVAMINI GÖSTER