İslamiyeti seçen ilk kadın sahabi: Hz. Hatice (r.a) validemiz

ETİKETLER:Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in ilk hanımı olan Hz. Hatice (ra) validemiz, aynı zamanda ilk Müslüman olan kadındı.

Değerli validemiz aklı, feraseti, basireti ve hikmeti ile Kuran ahlakının yayılmasında büyük bir çaba harcamıştır.

 Peygamber Efendimiz (sav)’in en büyük destekçilerinden biri olan Hz. Hatice (ra)validemiz tevekkülü, cesareti ve fedakarlığı ile de tüm Müslümanlara örnek olmuştur.

Peygamberimiz (sav), kendisine vahiy geldiğini ilk olarak Hz. Hatice (ra)’ye söylemiş; o da aklı, basireti, Peygamber Efendimiz (sav)’e olan tereddütsüz itaati ve güveni ile, onun Allah tarafından seçilmiş olduğunu anlamış ve hemen iman etmiştir. Hz. Hatice (ra) Peygamber Efendimiz (sav)’e peygamberlik makamı verildiğinde "Senin Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet ederim" demiş ve Müslümanlığı kabul etmiştir.

Arapların önde gelen kavmi olan Kureyş kavminden olan ve ailesi de Peygamberimiz (sav) ile aynı soydan gelen Hz. Hatice (ra), yaşadığı Arap toplumunun cahiliye ahlakını yansıtan kuralları içerisinde pek çok zorlu imtihanla karşı karşıya kaldığı halde, çok güçlü ve dirayetli bir karakter sergilemiştir.

  • Rivayetlere göre hicretten üç yıl kadar önce (19 Nisan 620) vefat eden Hz. Hatice (ra), İslam’ın henüz hakimiyet kazanıp güçlenmediği bir dönemde yaşamıştır. O dönemde şartların güçlüğüne ve Mekkeli müşriklerin her türlü eziyetine rağmen hiçbir kuşku duymadan Allah’a ve Peygamberimiz (sav)’e duyduğu teslimiyeti sürdürmüştür.
  • Hz. Hatice (ra), yeryüzünde sadece üç Müslümanın bulunduğu İslamiyet'in ilk günlerinde, Resûlullah (sav) ve Hz. Ali (ra) ile beraber bazen Kabe civarında, bazen evinde ibadet etmiştir.
  • Mekkeli müşrikler Şi'bü Ebi Talib'de Müslümanları kuşattığında, Hz. Hatice (ra),  da Peygamberimiz (sav) ile birlikte yaklaşık üç yıl boyunca kuşatmaya cesur, kararlı ve yiğit bir tutumla sabretmiştir.
  • Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) kıyamete kadar devam edecek olan temiz nesli Hz. Hatice Validemizden gelmektedir. Efendimiz'in (s.a.s) diğer kıymetli zevcelerinden -Hz. Mariye hariç -ki ondan doğan İbrahim de sonradan vefat etmiştir- çocukları olmamıştır.
  • Hz. Hatice Validemizden, Efendimiz'in (s.a.s) 6 tane çocuğu olmuştur. Bunların en birincisi, Efendimiz'in (s.a.s) de soyunu devam ettirecek olan Hz. Fatıma'dır ki, ondan da, kıyamete kadar gelecek olan velilerin efendileri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin dünyaya gelmiştir.
  • Ticaretle uğraşan zengin bir kişi olan Hz. Hatice validemiz (ra), Müslüman olduktan sonra dünyevi değerlerin peşinden gitmek yerine, bunları Allah'ın rızasını kazanma yolunda seve seve ortaya koymuş ve servetini İslam uğrunda harcayarak örnek bir ahlak sergilemiştir.
  • Hz. Hatice (ra)'nin iffeti ve vakarı İslamiyet'i kabul etmesinden önceki dönemde de dikkati çekmiş ve bu özellikleri nedeniyle o zamanlarda bile "Tâhire" (pak ve temiz kadın) lakabıyla anılmıştır. 

DEVAMINI GÖSTER