İskenderpaşa cemaatinin manevi lideri Şeyh Esad Çoşan Hz. Mehdi (a.s)'ın çıkışının kıyamet alametlerinden biri olduğunu anlatıyor


Ey ümmet-i Muhammed Mehdi gelecek müjdeler olsun, bir Mehdinin gelişi ile müjdelinin ki, gelecek böyle bir Mehdi, ailemden benim soyumdan, Kureyş kabilesinden bir kişi olacak. Müslümanların bir biri ile iftilaha düşdükleri ve sarsıldıkları , uğraştıkları ve birbirleriyle fazla çekiştikleri bir  zamanda çıkacak Mehdi. Yer yüzüne hakim olacak ve yer yüzünü doğruluk ve adaletle dolduracak. Öyle beğenilecek insanlar öyle sevecekler öyle memnun olacaklar ki kendisinin bu adaletinden ve mükkemmel idaresinden gökteki varlıklar da Melekler, kuşlar, yerdeki  hayvanlar , insanlar hepsi razı olacak. Herkes mala mülke kavuşacak, Mehdinin o  güzel taksimi ile. Böylece bu hal, güzel hal, bolluk, bereket efendim tatlılık, hoşluk, göz tokluğu, gönül hoşluğu ile altı veya yedi veya sekkiz veya dokkuz yıl geçecek Mehdi (as)’ın üç bin melekle teyhid edecek, onlar muhaliflerini men edecekler, otuz veya kırk  yaşı arasında olacak diye revayetler var, çok güzel  vasıflara sahib bir kimse ondan sonra felaketler sükun edecek, ileride böyle bir Mehdi geleceğini Peygamber efendimizin asrından bildiriyor. Peygamber  (sav)’in istikbali ihbar eden hadis-i şeriflerden birisi, bir  grupuda budur. Mehdi gelecek. 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler